Gilde Structuur

Hieronder vind je een uitleg van de gildestructuur voor het behalen titels binnen het gilde, betreffende het bierbrouwen. Onderstaande scores zijn gebaseerd op een maximaal aantal punten van 100.

Om een trap hoger te komen in de status dien je je keuringsrapport(en) met minimaal 70 punten te zenden naar secretaris@amervallei.nl. Twee keer per jaar worden de certificaten uitgereikt, tijdens de ALV eind augustus en tijdens de biergildeavond eind januari.

Leerling

(Brouwers)leerling wordt men door lid te worden van “De Amervallei” en reeds praktiserend bierbrouwer te zijn of door de cursus bierbrouwen te volgen. Na het volgen van de cursus krijgt men zijn leerbrief.

Gezel

Gezel kan men worden door, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau, waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester, minimaal 70% van de maximaal te behalen punten te scoren. Deze punten kunnen behaald worden in een van de categorieën A, B, C, D of vrije klasse.

Grootgezel

Dit wordt men door, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester in elk van de categorieën A, B, C of D minimaal 70% van de punten te scoren.

Meester

Deze titel kan worden behaald, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester in elk van de categorieën A, B, C of D minimaal 80% van de punten te scoren.

Grootmeester

Dit wordt men door, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester in elk van de categorieën A, B, C of D minimaal 90% van de punten te scoren.

Gildestatussen-stand 

Status 26 januari 2024
Geen 21
Leerling 94
Gezel 21
Grootgezel 9
Meester 19
Grootmeester 0
Totaal 164