Bestuur en Commissies

Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van het gilde bestaat uit ongeveer vijf personen, maar uit minimaal een voorzitter, penningmeester en een secretaris, en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gilde. Wanneer je contact zoekt met één van de bestuursleden kun je dit doen door gebruik te maken van het contactformulier.

Op dit moment zijn de volgende bestuursleden actief.

Commissies

Het doel van de commissies is om taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden in kleine groepen uit te voeren. Hierdoor blijft kennis en ervaring behouden. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering. Alle commissies zijn bereijkbaar via de contactformulier.
Ons gilde onderscheidt op dit moment de volgende commissies:

 • Barcommissie
 • Bardienstcommissie
 • Brouwcursuscommissie
 • Brouwdagcommissie
 • Excursiecommissie
 • Inkoopcommissie
 • Innovatiecommissie
 • Kascommissie
 • Receptencommissie
 • Websitecommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Mediacommissie

 

Barcommissie

Doel: Organiseren van de bar bij clubavonden

E-mail: klik hier

Leden:

 

Bardienstcommissie

E-mail: klik hier

Leden:

 

Brouwcursuscommissie

Doel: Het organiseren van een jaarlijkse brouwcursus om geïnteresseerden op te leiden in het ambacht van bierbrouwer. Uit te voeren taken:

 • het promoten van de cursus en het verwerven van cursisten,
 • het organiseren van vier cursusavonden,
 • het organiseren van een brouwdag en een excursie,
 • het organiseren van een keuring van de cursusbieren.

E-mail: klik hier

Leden:

 

Brouwdagcommissie

E-mail: klik hier

Leden:

 

Excursiecommissie

E-mail: klik hier

Leden:

 

Inkoopcommissie

Doel: De inkoopcommissie is bedoeld om voor de gildeleden voordelig brouwmaterialen in te kopen. Uit te(laten) voeren taken:

 • Inventariseren waar behoefte aan is en zorgen dat er financieel dan wel praktische voordelen aan zitten.
 • De inkoop en verkoop regelen.
 • Zorgen voor minimale voorraden.
 • Na iedere in/verkoop financiële verantwoordelijkheid afleggen aan de penningmeester.

E-mail: klik hier

Leden:

 

Innovatiecommissie

Leden:

 

Kascommissie

Doel: De kascommissie bestaat uit 2 onafhankelijke personen en controleert jaarlijks voorafgaand aan de algemene ledenvergadering (ALV) de financiën van het Gilde.

Leden:

 

Receptencommissie

E-mail: klik hier

Leden:

 

Websitecommissie

Doel: beheer website en verzorgen digitale communicatie.

E-mail: klik hier

Leden:

 

Wedstrijdcommissie

Doel: De wedstrijdcommissie zorgt dat er jaarlijks (open, dan wel besloten) clubkampioenschappen georganiseerd worden. De taken van de wedstrijdcommissie zijn:

 • Uitschrijven van wedstrijden
 • Het oproepen tot voldoende deelname
 • Het regelen van keurmeesters en een keuringslocatie
 • De inzameling van ingezonden bieren
 • Bekendmaking van de uitslagen op een gildeavond
 • Financieel, volgens begroting, verantwoording afleggen aan het bestuur

E-mail: klik hier

Leden:

 

Mediacommissie

Doel: Communicatie & PR / Digitale communicatie

E-mail: klik hier

Leden:

 

Een commissie moet regelmatig het bestuur informeren over de gang van zaken. Het bestuur zorgt voor een vergadercyclus zodat tijdig bekend is welke commissie geacht wordt bij de bestuursvergadering aanwezig te zijn om verantwoording en voortgang mede te delen. De commissie houdt een gedegen administratie bij waarin naast de financiële kant ook de opgedane kennis wordt gebundeld (een draaiboek). Hierin staan adressen, tussenpersonen, werkwijzen, locaties enz. Periodiek wordt met de penningmeester de financiële administratie afgehandeld waarbij de commissie een volledig verslag van de financiële status overlegt.