Gilde uitleg

Bierbrouwgilde Amersfoort

Gildestructuur

Hieronder vindt u een uitwerking van de gildestructuur in de mogelijk te behalen titels binnen het gilde, in zake bierbrouwen. Onderstaande scores zijn gebaseerd op een maximaal aantal punten van 100.

Leerling

(Brouwers)leerling wordt men door lid te worden van “De Amervallei” en reeds praktiserend bierbrouwer te zijn of door de cursus bierbrouwen te volgen. Na het volgen van de cursus krijgt men zijn leerbrief.

Gezel

Gezel kan men worden door, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau, waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester, minimaal 70% van de maximaal te behalen punten te scoren. Deze punten kunnen behaald worden in een van de categorieën A, B, C, D of vrije klasse.

Grootgezel

Dit wordt men door, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester in elk van de categorieën A, B, C of D minimaal 70% van de punten te scoren.

Meester

Deze titel kan worden behaald, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester in elk van de categorieën A, B, C of D minimaal 80% van de punten te scoren.

Grootmeester

Dit wordt men door, met een zelf gebrouwen bier, bij een (bij voorkeur landelijke) wedstrijd van voldoende niveau waar de keuring plaats vindt door een erkende BKG keurmeester in elk van de categorieën A, B, C of D minimaal 90% van de punten te scoren.