Commissies

Bierbrouwgilde Amersfoort

Het doel van de een commissies is om taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden in kleine groepen uit te voeren. Hierdoor blijft kennis en ervaring behouden. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering.

Een commissie moet regelmatig het bestuur informeren over de gang van zaken. Het bestuur zorgt voor een vergadercyclus zodat tijdig bekend is welke commissie geacht wordt bij de bestuursvergadering aanwezig te zijn om verantwoording en voortgang mede te delen. De commissie houdt een gedegen administratie bij waarin naast de financiële kant ook de opgedane kennis wordt gebundeld (een draaiboek). Hierin staan adressen, tussenpersonen, werkwijzen, locaties enz. Periodiek wordt met de penningmeester de financiële administratie afgehandeld waarbij de commissie een volledig verslag van de financiële status overlegt. Ons gilde onderscheidt op dit moment de volgende commissies:
 • Inkoopcommissie
 • Brouwcursus Commissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Barcommissie
 • Kas commissie
 • Web masters

Inkoopcommissie

Doel: De inkoopcommissie is bedoeld om voor de gildeleden voordelig brouwmaterialen in te kopen. Uit te(laten) voeren taken:
 • Inventariseren waar behoefte aan is en zorgen dat er financieel dan wel praktische voordelen aan zitten.
 • De inkoop en verkoop regelen.
 • Zorgen voor minimale voorraden.
 • Na iedere in/verkoop financiële verantwoordelijkheid afleggen aan de penningmeester.
Leden van de commissie:
 • Gerbrand van den Boomen,
 • Cees an Weelden
 • Rob Spijkers

Brouwcursus Commissie

Doel: Het organiseren van een jaarlijkse brouwcursus om geïnteresseerden op te leiden in het ambacht van bierbrouwer. Uit te voeren taken:
 • het promoten van de cursus en het verwerven van cursisten,
 • het organiseren van vier cursusavonden,
 • het organiseren van een brouwdag en een excursie,
 • het organiseren van een keuring van de cursusbieren.
Leden van de commissie:
 • Rob Louwerse
 • Marike de Vreede
Voor contact met de cursus commissie kan je mailen naar
brouwcursusamervallei@amervallei.nl
Wedstrijdcommissie
Doel: De wedstrijdcommissie zorgt dat er jaarlijks (open, dan wel besloten) clubkampioenschappen georganiseerd worden. De taken van de wedstrijdcommissie zijn:
 • Uitschrijven van wedstrijden
 • Het oproepen tot voldoende deelname
 • Het regelen van keurmeesters en een keuringslocatie
 • De inzameling van ingezonden bieren
 • Bekendmaking van de uitslagen op een gildeavond
 • Financieel, volgens begroting, verantwoording afleggen aan het bestuur
Leden van de commissie zijn:
 • Ralph Hergaarden
 • Jorgo Ijsselsteijn

Barcommissie

 • Marcel Romeijn
 • Ruud Branderhorst
 • Hans v.d. Grootevheen
 • Johan Rusthoven
Voor contact met de Barcommissie kan je mailen naar
barcommissie@amervallei.nl

Kascommissie

Doel: de kascommissie bestaat uit 2 onafhankelijke personen en controleert jaarlijks voorafgaand aan de algemene ledenvergadering (ALV) de financiën van het Gilde. Leden van de commissie zijn:
 • Jorgo Ijsselsteijn
 • vacant
Website commissie
webmaster@amervallei.nl
Excursie commissie